Retourzendingen

Inter Fresh Concepts B.V. aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door leverancier op te geven adres worden afgeleverd.

Indien de waarde van de zaken is gedaald in de periode tussen de aanschaf van de zaak en retourzending van deze zaak, zal restitutie van de koopprijs plaatsvinden naar de waarde van de zaak in het economisch verkeer geldend op het moment dat de zaken retour zijn ontvangen door leverancier.

Uitgesloten van retourzending en restitutie van de koopprijs zijn: maatwerkproducten waaronder mede begrepen producten die op verzoek van de afnemer zijn voorzien van specifieke logo’s en ander maatwerk welke speciaal voor de afnemer is vervaardigd en reeds om die reden of andere reden bezwaarlijk door leverancier retour genomen kunnen worden.

www.interfreshconcepts.nl is using cookie tracking to optimize the website and analyze data. If you need to know more about our cookie policy, please click on the following link (ons cookie beleid). By approving the policy you give www.interfreshconcepts.nl permission to use cookies on the website.